Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrencilerden Antalya Müzesi Ziyareti

Antalya Bilim Üniversitesi GSMF Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencileri, öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa KOÇAK ve Dr. Öğr. Ü. Hülya AYBEK koordinatörlüğünde Antalya Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yakın çevredeki kazılarda bulunup müzede sergilenmekte olan eserler (özellikle mermer heykeller) üzerine inceleme ve tartışmalar gerçekleştirildi. ARC 1001 Mimari Tasarım I ve ARC 2301 Mimarlık Tarihi I derslerine zemin hazırlaması açısından faydalı olacağını düşünülen bu kültürel etkinlikte, öğrenciler kendi seçtikleri heykellerin eskizlerini/çizimlerini müze içinde yaptılar.