İç Mimarlık Öğrencileri Profesyonel Proje Alanı Ziyaretlerini Gerçekleştirdiler

IAED 201 dersi kapsamında, Antalya Bilim Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri bir teknik gezide araştırma ve analiz yaptılar.

Öğrenciler Yrd. Doç. Dr. Shirin IZADPANAH, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÜÇÜKTÜVEK ve Arş. Gör. Serpil Fatma BAHÇECİ'nin gözetiminde Konyaaltı ilçesindeki Big Yellow Taxi Benzin'i ziyaret etmişlerdir.

Ders kapsamında öğrenciler, mevcut kafeyi belirli bir sanatçının home-stüdyosuna dönüştürmekle yükümlüdürler. Ziyaret sırasında öğrenciler, daha sonra bir rapor hazırlamak amacıyla küçük gruplar halinde çalışma fırsatı yakalamışlar ve analizlerini fotoğraf ve yazılı notlarla kaydetmişlerdir.

Alan ziyareti, öğrencilerin tasarım projelerinin sosyal ve fiziksel çevresini incelemelerine ve iç mekan ile çevresindeki bağlam arasındaki ilişkiyi profesyonel bir iç mimar gibi araştırmalarına yardımcı olacaktır.