(2 Şubat 2008 tarih ve 26775 sayılı Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik) Yönetmelikte de yer verildiği gibi ülkemizde ebelik lisans mezunu olabilmek için zorunlu mezuniyet kriterleri (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm) bulunmaktadır. Her öğrenci mezun olmadan önce bu kriterleri yerine getirdiğini gösteren evrakları teslim etmelidir (100 doğum öncesi muayene ve izlem, 40 normal doğum yaptırma, 1-2 makat gelişte doğuma yardım, 40 riskli gebelik takibi, 100 normal doğum sonrası izlem ve yeni doğan takibi, 50 riskli yeni doğan takibi). Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, Fakültemiz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan ve en az 240 AKTS tamamlayan öğrenciler bölümden mezun olmaya hak kazanırlar.