PROGRAMIN AMACI

İnsan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişimlere duyarlı, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen,  sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getiren, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran profesyonel hemşireler yetiştirmektir.