ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Lisans programını başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli yeterlilikleri sağladıkları takdirde hemşirelik programları (iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıklar hemşireliği,kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, hemşirelik esasları ve yönetim, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği alanlarında) ve hemşirelik dışındaki bazı alanlarda (sağlık yönetimi, anatomi, fizyoloji, halk sağlığı, biyoistatistik, antropoloji vb.) lisansüstü eğitimlerine devam edebilmektedirler.