MEZUNİYET KOŞULLARI

Hemşirelik lisans diploması, Hemşirelik bölümü ders müfredatına göre verilen sekiz dönemin tüm derslerini tamamlayan öğrencilere verilir. Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, Fakültemiz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olan ve en az 240 AKTS tamamlayan öğrenciler bölümden mezun olmaya hak kazanırlar.