İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezun olan öğrenciler koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında, okullar, işyerleri, huzurevleri, bakım evleri gibi kurumlarda hemşire, eğitim hemşiresi, özel dal hemşiresi, yönetici hemşire; ayrıca ilaç, sigorta şirketleri, medikal tedavi ve bakım ürünleri sanayinde araştırmacı ve danışman olarak çalışabilmektedir. Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi ya da yönetici hemşire olarak çalışırlar. Bunun yanı sıra iş yerleri, okul, otel, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı-engelli bakım evlerinde de çalışabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitime devam eden mezunlarakademik birimlerde görev alabilir.