ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başarı koşulu ile yurt içi ve yurt dışı kurumlar arası yatay geçiş, başarı koşulu ile kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile Fakültemize öğrenci kabul edilmektedir.

 

Fakültemize kabul edilen öğrenciler, Fakültemize kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin Fakültemiz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, kural olarak öğrencilerin üniversiteye ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ders kayıt döneminin sonuna kadar ve her halde öğrencinin üniversitemize kaydını yaptırmasından itibaren iki hafta içinde gerçekleştirilecektir. 

 

Talepte bulunan öğrenci, Fakülte Sekreterliği’nden temin edebileceği intibak başvuru dilekçesinde intibak ettirilmesini talep ettiği dersleri belirtmeli ve önceki kayıtlı olduğu üniversitesinden onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemelidir.

 

İntibak işlemi, Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yurt içi geçiş sistemleriyle üniversitemize gelen öğrencilerin gerek kurum içi gerekse kurumlar arası intibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir. Yurt dışı geçiş sistemleri için de aynı esaslar ile birlikte ders ve program eşdeğerlilikleri ile hukuk eğitimine uygun düştüğü oranda intibak işlemleri özel olarak değerlendirilir. Ayrıca, özellikle Hukuk Fakültesi dışındaki fakültelerin bölümlerinden alınan derslerin intibakı bakımından, öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan edinmesi mümkün olan hukuki bilgi birikimi de gözetilir. İntibak işlemlerinde uygulanacak ilkeler, Fakültemiz web sayfasında yayınlanmıştır.


İntibak Komisyonu İlke Kararı için tıklayınız.