ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, başarı koşulu ile kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile Fakültemize öğrenci kabul edilmektedir. 

Fakültemize kabul edilen öğrenciler, Fakültemize kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin Fakültemiz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, Fakültede öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. 

İntibak işlemi, Fakültemiz yönetim kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yurtiçi geçiş sistemleriyle üniversitemize gelen öğrencilerin gerek kurum içi gerekse kurumlar arası intibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir. Yurtdışı geçiş sistemleri için de aynı esaslar ile birlikte ders ve program eşdeğerlilikleri ile hukuk eğitimine uygun düştüğü oranda intibak işlemleri ayrıca özel olarak değerlendirilir. Ayrıca, özellikle hukuk fakültesi dışındaki fakültelerin bölümlerinden alınan derslerin intibakı bakımından, öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan edinmesi mümkün olan hukuki bilgi birikimi de gözetilir.