Prof.Dr. İbrahim Sani MERT

Müdür

Başkan

 

Prof.Dr. Ömer TURUNÇ

Üye

Doç.Dr. Kemal ERKİŞİ

Müdür Yardımcısı

 

Dr.Öğr. Üyesi Kamer ÖZGÜN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Dağlar EKŞİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖZTÜRK

Üye