7417 Sayılı Kanunla Yürürlüğe Giren Öğrenci Affı Hakkında Duyuru

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçiçi 83. Madde‘den (öğrenci affı) yararlanmak isteyenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadarAntalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne aşağıdaki formu doldurarak, istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvuruların zamanında ulaşması adayların sorumluluğunda olup, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı doğabilecek sonuçlardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler: