Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2012 yılından beri çağdaş, kaliteli ve sektör ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarını, deneyimli ve nitelikli akademik kadrosu ile sunmaktadır.

Turizm sektörü dinamik, sürekli gelişen ve ekonomik katkısı yüksek bir sektör olup, dünya genelinde ve ülkemizde gelişimini sürdürmektedir. Son 10 yılda, turizmin yaptığı ekonomik katkı; Türkiye milli gelir üretiminin % 4,5’ine ulaşmıştır.

Turizm Fakültemiz, büyüyen, gelişen ve çeşitlenen turizm sektörünün, kamunun ve eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli, entelektüel birikimi yüksek, mevcut durumu yorumlayarak geleceğe yönelik planlar yapabilen bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz, yetkinliklerine ve beklentilerine uygun olarak, çözüm ortağımız olan turizm işletmelerinde (Rixos Hotels, TUI Magic Life Jacaranda ve The Land of Legends vb.) istihdam edilme şansına sahip olmaktadırlar.