Derginin Sahibi ABÜHF Adına Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
S.Yazı İşleri Müdürü / Editorial Manager Prof. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ
Baş Editör / Editor in Chief Prof. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ
Editör / Editor Araş. Gör. Kerem ÖZ

YAYIN KURULU 

Prof. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ (Başkan) Antalya Bilim Universitesi
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Yener ÜNVER Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gábor HAMZA Eötvös Loránd University
Prof. Dr. Edward J. ERICKSON Command and General Staff College
Doç. Dr. Reşat Volkan GÜNEL Yakın Doğu Üniversitesi

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Burak ÖZEN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet YAVUZ İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Celal GÖLE

Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Emine TUNCAY KAPLAN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret EREN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Halit YILMAZ Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Harun TEPE Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Köksal KOCAAĞA Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Martijn HESSELINK Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Mehmet AKAD Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali ERTAN

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet DEMİR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TINÇ Université de La Réunion
Prof. Dr. Mehmet Tufan ÖĞÜZ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yaşar GÜRBÜZ Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut UYAR Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Michael STÖBER Christian Albrechts University Kiel
Prof. Dr. Murat SEZGİNER  
Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ  
Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Pervin SOMER İstanbul Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL TED Üniversitesi
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Vahit DOĞAN İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Mehmet ÖRNEK Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN Türk-Alman Üniversitesi
Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ İstanbul Üniversitesi

E-Posta: hukukdergisi@antalya.edu.tr