Derginin Sahibi ABÜHF Adına Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
S.Yazı İşleri Müdürü Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ
Editör Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ
Yardımcı Editör Araş. Gör. Kerem ÖZ

YAYIN KURULU 

Prof. Dr. İbrahim DÜLGER Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN Antalya Bilim Universitesi
Prof. Dr. Mehmet Yusuf ÖRNEK Antalya Bilim Üniversitesi
Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ Antalya Bilim Üniversitesi
Doç. Dr. Halit YILMAZ Antalya Bilim Üniversitesi
Doç. Dr. Cenk AKİL Antalya Bilim Üniversitesi

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret EREN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Yener ÜNVER Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan TUNÇ Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tufan ÖĞÜZ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI Altınbaş Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Timuçin MUŞUL Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Martijn HESSELINK Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Mehmet DEMİR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Prof. Dr. Gábor HAMZA Eötvös Loránd University
Prof. Dr. Tom VANDER BEKEN Ghent University

E-Posta: hukukdergisi@antalya.edu.tr