Cambridge Üniversitesi Yayını Empower Kitapları yazarlarından Craig Thaine 28 Kasım 2017 tarihinde ABÜ YDYO Hazırlık Bölümü okutmanlarına ‘Manageable Learning in practice: Clarifying new language’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda öğrencilere yeni dilbilgisi ve kelime öğretilirken öğrencilerin karşılaşabilcekleri problemlere, öğrettiklerimizin miktarına ve öğretilebilir olmasına değindi. Ayrıca Craig Thaine öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlayacak oldukça pratik öğretme teknikleri hakkında da bilgi verdi. Bu faydalı sunumu için Craig Thaine’e ve destekleri için de Cambridge Üniversitesi Yayınevi ve Dünya Education’a teşekkür ederiz.