1. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 101 - Temel Mekan Tasarımı I 2 6 5 10
IAED 1001- Mekan Tasarım Stüdyosu I 4 4 6 10
ARC 111 - Grafik İletişim I 2 2 3 4
IAED 1011 - Teknik Çizim I 2 2 3 4
ARC 131 - Mimarlığa Giriş 2 0 2 2
IAED 1301 - İç Mimarlığa Giriş 2 0 2 2
IAED 115 - Sanat ve Tasarım Tarihi 3 0 3 4
IAED 1103 - Serbest El Çizim 2 2 3 4
TURK 101 - Türk Dili 2 0 2 2
TURK 101 - Türk Dili I 2 0 2 2
HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 2 2
HIST 101 - Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
ENAR 101 - Mimarlık İçin İngilizce I 3 0 3 6
ENIA 101 - İç Mimarlık İçin İngilizce I 3 0 3 6
Toplam: 33 16 41 60
1. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 102 - Temel Mekan Tasarımı II 2 6 5 10
IAED 1002 - Mekan Tasarım Stüdyosu II 4 4 6 10
ARC 112 - Grafik İletişim II 2 2 3 4
IAED 1002 - Teknik Çizim II 2 2 3 4
ARC 142 - Malzeme ve Yapı Bilgisine Giriş 3 1 4 3
IAED 1502 - İç Mekanda Malzeme Ve Yapı I 1 2 2 3
ARC 132 - Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 2 0 2 3
IAED 1202 - Mekan Tasarım Tarihi I 2 0 2 3
TURK 102 - Türk Dili II 2 0 2 2
IAED 1104 - Maket Yapımı 1 2 2 2
HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
TURK 102 - Türk Dili II 2 0 2 2
ENAR 102 - Akademik İngilizce II 3 0 3 6
ENIA 102 - İç Mimarlık için İngilizce II 3 0 3 6
Toplam: 31 19 41 60
2. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 201 - Mekan Tasarım Stüdyosu I 4 4 6 10
IAED 2001 - Mekan Tasarım Stüdyosu III 4 4 6 10
ARC 213 - Sunum Teknikleri 2 2 3 4
IAED 2103 - Sunum Taknikleri 2 2 3 4
ARC 251 - Çevre Sosyolojisi 2 1 2 4
IAED 2302 - İç Mekan Tasarımında Kavramsal Yaklaşımlar 3 0 3 4
ARC 241 - Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri I 2 1 3 5
IAED 2503 - İç Mekanda Malzeme Ve Yapı II 2 2 3 5
IAED 211 - Mekan Tasarım Tarihi I 3 0 3 4
IAED 2203 - Mekan Tasarım Tarihi II 3 0 3 4
IAED 253 - Kültür ve Mekan 2 0 2 3
IAED 2XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 3
Toplam: 32 16 40 60
2. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 202 - Mekan Tasarım Stüdyosu II 4 4 6 10
IAED 2002- Mekan Tasarım Stüdyosu IV 4 4 6 10
IAED 204 - Mimari Rölöve 2 2 3 4
IAED 2102 - Bilgisayar Destek Teknik Çizim 2 2 3 5
ARC 242 - Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri II 2 1 3 5
IAED 2104 - Renk Ve Doku 1 2 2 3
IAED 212 - Mekan Tasarım Tarihi II 3 0 3 4
IAED 2201 - Mobilya Tarihi 3 0 3 5
IAED 208 - Aydınlatma Tasarımı 2 2 3 4
IAED 2106 - Aydınlatma Tasarımı 2 2 3 4
IAED 206 - Tasarımda İnsan Faktörü 2 1 3 3
IAED 2XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 3
Toplam: 30 20 41 60
3. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 301 - Mekan Tasarım Stüdyosu III 4 4 6 10
IAED 3001 - Mekan Tasarım Stüdyosu V 4 4 6 10
IAED 303 - Detay Stüdyosu 1 2 2 5
IAED 3505 - Detay Stüdyosu 2 2 3 4
IAED 311 - Mobilya Tarihi 3 0 3 4
IAED 3103 - Mobilya Tasarımı 1 2 2 3
IAED 341 - Akustik ve Yangın Güvenliği 2 1 3 3
IAED 3301 - İç Mekanda İnsan Faktörü 2 0 2 2
IAED 351 - Çevre Psikolojisi 2 0 2 3
IAED 3105 - Bilgisayar Destekli Modelleme 1 2 2 3
IAED 321 - Yaz Stajı I 0 0 0 2
IAED 3000 - Staj I 0 0 0 2
IAED 3107 - Rölöve 1 2 2 3
IAED 3XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 3
Toplam: 26 19 36 57
3. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 302 - Mekan Tasarım Stüdyosu IV 4 4 6 10
IAED 3002 - Mekan Tasarım Stüdyosu VI 4 4 6 10
IAED 304 - Mobilya Tasarımı 1 2 2 5
IAED 3104 - Mobilya Tasarım İçin Malzeme Ve Üretim Teknikleri 2 2 3 4
IAED 306 - İç Mekanda Sürdürülebilir Tasarım 2 2 3 5
IAED 3502 - İç Mekanda Yenilikçi Yapım Teknikleri Ve Malzeme 3 0 3 3
IAED 342 - Modüler Sistemlere ve Ergonomi 2 2 3 4
IAED 3305 - İç Mekanda Çevre Kontrolü 3 0 3 3
IAED 372 - İmar Hukuku ve Yönetmelikleri 2 0 2 3
IAED 3106 - Girişimcilik Ve Pazarlama 0 0 0 2
AE 3XX - Alan Seçmeli 1 2 2 3
IAED 3XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 3
IAED 3XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 3
HIST 102 - Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
Toplam: 32 18 41 60
4. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 401 - Mekan Tasarım Stüdyosu V 4 4 6 10
IAED 4001 - Mekan tasarım Stüdyosu VII 4 4 6 12
IAED 471 - Tasarım Yönetimi 2 0 2 4
IAED 4103 - Mesleki Uygulama Ve Portfolyo 1 2 2 3
IAED 403 - Konaklama Sektörü İç Mekan Tasarımı 2 0 2 4
IAED 4305 - İç Mimaride İş Sağlığı Ve Güvenliği 2 0 2 3
IAED 421 - Yaz Stajı II 0 0 0 3
IAED 4000 - Staj II 0 0 0 2
AE 4XX - Alan Seçmeli 1 2 2 3
IAED 4XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 3
AE 4XX - Alan Seçmeli 1 2 2 3
IAED 4XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 3
AE 4XX - Alan Seçmeli 1 2 2 3
NAE 4XXX Alan Dışı Seçmeli Ders 3 0 3 3
Toplam: 27 16 35 59
4. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 402 - Mekan Tasarım Stüdyosu VI 4 4 6 12
IAED 4002 - Mekan Tasarım Stüdyosu VIII 4 4 6 12
IAED 472 - Mesleki Uygulama Pratikleri 2 0 2 2
IAED 4102 - İç Mimari Proje Yönetimi 3 0 3 4
AE 4XX - Alan Seçmeli 1 2 2 3
IAED 4306 - İç Mimaride İş Sağlığı Ve Güvenliği II 2 0 2 3
AE 4XX - Alan Seçmeli 1 2 2 3
IAED 4XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 4
AE 4XX - Alan Seçmeli 1 2 2 3
IAED 4 XXX - Alan Seçmeli Ders 3 0 3 4
NAE 4XX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
NAE 4XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 3
GE 498 - Girişimcilik ve Sosyokültürel Etkinlikler 0 0 0 2
Toplam: 30 14 37 60
Alan İçi Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IAED 2151 - Ürün Tasarımı 3 0 3 3
IAED 2152 - Mutfak Banyo Tasarımı 3 0 3 3
IAED 3151 - Dijital Destekli Sunum Teknikleri 3 0 3 4
IAED 3152 - İç Mimarlar İçin Peyzaj tasarımı 3 0 3 4
IAED 4151 - Tasarımın Araştırma Ve Dokümantasyonu 3 0 3 4
IAED 2251 - Sanat Ve Tasarım Tarihi 3 0 3 3
IAED 3251 - Mobilya Ve Toplum 3 0 3 3
IAED 2351 - İç Mekanda Estetik 3 0 3 3
IAED 2352 - İç Mekan Tasarımında Yaratıcılık 3 0 3 3
IAED 2353 - Çevresel Psikoloji 3 0 3 3
IAED 3351 - İç Mekanda Yüzeyler 3 0 3 4
IAED 3352 - İç Mekanda Mekansal Anlatılar 3 0 3 3
IAED 3353 - İç Mekanda Koruma Ve Dönüşüm 3 0 3 3
IAED 3354 - Mekansal Fotoğrafçılık 3 0 3 3
IAED 3355 - İç Mekanda Çevreyi Duyumsamak 3 0 3 3
IAED 3356 - İç Mekan Ve Nesne 3 0 3 3
IAED 3357 - Vitrin Tasarımı 3 0 3 3
IAED 3358 - Fuar Standı Tasarımı 3 0 3 3
IAED 3359 - Ekolojik Ve Biyoklimatik İç Mekanlar 3 0 3 3
IAED 3360 - Evrensel Tasarım 3 0 3 3
IAED 4351 - İleri Seviye Görselleştirme 3 0 3 3
IAED 4352 - İç Mimarlar İçin İleri İletişim Becerileri 3 0 3 3
IAED 4353 - İç Mekanda Sürdürülebilir Yaklaşımlar 3 0 3 4
IAED 4354 - Yüksek Teknoloji ve Akıllı İç Mekanlar 3 0 3 4
IAED 4355 - Geleneksel Türk Evlerinin İç Mekanlarını Anlamak 3 0 3 3
IAED 4356 - Geleneksel Türk Evlerinde Mobilya 3 0 3 3
IAED 4357 - Kavramsal İnovasyonlar 3 0 3 3
IAED 4358 - Eleştirel Düşünme 3 0 3 3
IAED 4359 - Konut Mekanları 3 0 3 4
IAED 4360 - Ticari Mekanlar 3 0 3 4
IAED 5351 - Kil Modelleme 3 0 3 4
Toplam: 93 0 93 102
Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
ARA 201 - Arapça I 3 0 3 5
Ara 202 - Arapça II 3 0 3 5
Ara 301 - Arapça III 3 0 3 5
Ara 302 Arapça IV 3 0 3 5
Ara 401 - Arapça V 3 0 3 5
Ara 402 - Arapça VI 3 0 3 5
CHI 201 - Çince I 3 0 3 5
CHI 202 - Çince II 3 0 3 5
CHI 301 - Çince III 3 0 3 5
CHI 302 - Çince IV 3 0 3 5
CHI 401 - Çince V 3 0 3 5
CHI 402 - Çince VI 3 0 3 5
GRM 201 - Almanca I 3 0 3 5
GRM 202 - Almanca II 3 0 3 5
GRM 301 - Almanca III 3 0 3 5
GRM 302 - Almanca IV 3 0 3 5
GRM 401 - Almanca V 3 0 3 5
GRM 402 - Almanca VI 3 0 3 5
FRE 201 - Fransızca I 3 0 3 5
FRE 202 - Fransızca II 3 0 3 5
FRE 301 - Fransızca III 3 0 3 5
FRE 302 - Fransızca IV 3 0 3 5
FRE 401 - Fransızca V 3 0 3 5
FRE 402 - Fransızca VI 3 0 3 5
SPA 201 - İspanyolca I 3 0 3 5
SPA 202 - İspanyolca II 3 0 3 5
SPA 301 - İspanyolca III 3 0 3 5
SPA 302 - İspanyolca IV 3 0 3 5
SPA 401 - İspanyolca V 3 0 3 5
SPA 402 - İspanyolca VI 3 0 3 5
RUS 201 - Ruşça I 3 0 3 5
RUS 202 - Ruşça II 3 0 3 5
RUS 301 - Ruşça III 3 0 3 5
RUS 302 - Ruşça IV 3 0 3 5
RUS 401 - Ruşça V 3 0 3 5
RUS 402 - Ruşça VI 3 0 3 5
TID 101 - Türk İşaret Dili I 3 0 3 5
TID 102 - Türk İşaret Dili II 3 0 3 5
Toplam: 114 0 114 190
Alan İçi Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
AE 301 - Mekan Analizi 1 2 2 3
AE 302 - Mimari Fotoğrafçılık 1 2 2 3
AE 303 - Işık, Renk, Doku Tasarımı 1 2 2 3
AE 304 - Çağdaş İç Mekan Uygulamaları 1 2 2 3
AE 401 - Sanal Tasarım Stüdyosu 1 2 2 3
AE 402 - Sergi Tasarımı 1 2 2 3
AE 403 - Sağlık Yapılarında İç Mekan 1 2 2 3
AE 404 - Sahne ve Set Tasarımı 1 2 2 3
AE 405 - Bilgisayar Sunum Teknikleri 1 2 2 3
AE 406 - Tasarım ve İletişim 1 2 2 3
AE 407 - Evrensel Tasarım 1 2 2 3
AE 408 - Endüstriyel Tasarım 1 2 2 3
AE 411 - İç Mekan Tasarım Kuramları 1 2 2 3
AE 441 - Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler 1 2 2 3
Toplam: 14 28 28 42
Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
SPA 201 - İspanyolca - 1 3 0 3 5
SPA 202 - İspanyolca - 2 3 0 3 5
SPA 301 - İspanyolca - 3 3 0 3 5
SPA 302 - İspanyolca - 4 3 0 3 5
RUS 201 - Rusça - 1 3 0 3 5
RUS 202 - Rusça - 2 3 0 3 5
RUS 301 - Rusça - 3 3 0 3 5
RUS 302 - Rusça - 4 3 0 3 5
ARA 201 - Arapça - 1 3 0 3 5
ARA 202 - Arapça - 2 3 0 3 5
ARA 301 - Arapça - 3 3 0 3 5
ARA 302 - Arapça - 4 3 0 3 5
GER 201 - Almanca - 1 3 0 3 5
GER 202 - Almanca - 2 3 0 3 5
GER 301 - Almanca - 3 3 0 3 5
GER 302 - Almanca -4 3 0 3 5
Toplam: 48 0 48 80