İç mimarlık ve çevre tasarımı programı, insanların yaşadığı, çalıştığı ve günlük olarak yeniden yarattığı ortamı tasarlamaya odaklanmaktadır. Programın ana amacı estetik, ekolojik olarak sürdürülebilir ve çevreye duyarlı, işlevsel yapılar ve mekanlar tasarlama konusunda öğrencilerin beceri ve farkındalıklarını arttırmaktır.

Bu program; fiziksel müdahalenin ötesinde mekanın nasıl algılandığı ve kullanıldığına dair kaygılar barındırmakla beraber, dersler; öğrencileri iç mimarlık ve tasarım ile ilgili alanlarda kariyer yapmak için gereken pratik becerileri ve teorik bilgileri donatmak üzere tasarlanmıştır.

Temel tasarım dersleri, hem bireysel hem de grup şeklinde öğrenmeyi kolaylaştıran, yaratıcılık, estetik duyarlılık ve entellektüel soruşturmayı destekleyen bir stüdyo sistemi içinde düzenlenmiştir. İç mekan tasarımının çevresel ve ticari faktörler ile ilişkilenmelerini anlamak için gereken teknik beceri, tasarım yönetimi ve gerekli konular; teorik ve uygulamalı, çeşitli dersler vasıtasıyla öğrencilere verilmektedir.

Sonuç olarak bu program; yaratıcı ve yenilikçi bir vizyon doğrultusunda, eğitim yenilikçiliğini ve kanıtlanmış pratik beceri ve uzmanlığa sahip yetenekli tasarımcıların yetiştirilmesini hedeflemektedir.