TDA | Tuba Hızlı ile Tasarım Söyleşisi | 05 Mart 2024

5 Mart 2024 tarihinde, saat 11:00'de TDA Architects kurucu ortağı Peyzaj Mimarı Tuba Hızlı ile "Geleceğin Trendi İyileştiren Mimari" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdik. Günümüz gelişen dünyası için kaynakların doğru kullanımına dair bilgi bakımından son derece besleyici bu söyleşimiz, içmimarlık alanındaki yenilikleri ve sürdürülebilir yaklaşımları ele aldı. Söyleşi boyunca Tuba Hızlı, mimari tasarımın insan sağlığı ve refahı üzerindeki etkisini aktardı. Ayrıca, geleceğin içmimari trendlerinin, sadece estetik değil, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini artırmaya odaklanan işlevsel ve duyarlı tasarımlar gerektirdiğini vurguladı. Bu tasarımlarda doğal ışık, yeşil alanlar ve sürdürülebilir malzemeler gibi unsurların, iç mekanların, binaların ve şehirlerin iyileştirici potansiyelini artırdığını belirtti. Hızlı'nın önerdiği bu yaklaşım, iç mekanların da insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemesi gerektiği fikrini pekiştirdi. Malzeme seçiminden enerji kullanımına, mekân düzenlemesinden aydınlatmaya kadar iç mekânın tüm yönleri ele alınarak bu kapsamlı bakış açısı ile içmimari tasarımın toplum üzerindeki olumlu etkisini artırmanın amaçlanması belirtildi.

Peyzaj Mimarı Tuba Hızlı, anlatımı ile kurucu ortağı olduğu TDA Architects'ın sadece estetik ve işlevsellikle değil, aynı zamanda insan odaklı yaklaşımının önemini gösterdi. Bu etkinlik öğrencilerimize, içmimarlık dünyasında sürdürülebilirlik ve insan odaklı tasarım yaklaşımını tüm iç yönleriyle öğreterek, sektörde çevremizi ve kaynaklarımızı korumaya yönelik geleceğe dair umut verici bir bakış kazandırdı.