Sanat Akademisi: Nurettin Küçükmotor ile Tasarım Söyleşisi | 14 Mart 2024

14 Mart 2024 tarihinde, saat 14:00'de Külsat Sanat Akademisi kurucu başkanı, tiyatro sanatçısı ve sanat yönetmeni Nurettin Küçükmotor ile "Sahne Tasarımı için Dramaturji Çalışması" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Günümüz dünyasında iç mimarlık ve çevre tasarımının giderek yayıldığı ve geliştiği gözlemlenmektedir. Bu gelişmeyle birlikte, iç mimarlık sanatı farklı disiplinlerle ortak bir zeminde buluşmakta ve profesyonel deneyimde iş birliği içerisinde olmaktadır. Bu bağlamda, tiyatro sanatı, iç mimarlık sanatıyla kesişen ve görsel sanatlar yapısı altında yer alan meslek yapılarından biri olmaktadır. Set ve sahne tasarımı, tiyatro sanatının ön hazırlık prensiplerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, Nurettin Küçükmotor'un söyleşi kapsamında, sanat dallarındaki yazınsal metinlere dayalı olarak set ve sahne tasarımı prensipleri ele alınmıştır. Ayrıca, bu alanda farklı disiplinler arası iş birliğinin önemi bir sanatçı perspektifinden değerlendirilmiştir. Bu söyleşi, set ve sahne tasarımına ilgi duyan ve bu alanda kariyer hedefleyen öğrencilere, erken dönemde edindikleri bilgi ve donanımın, uzmanlık sürecinde gereken nitelikleri kazanmalarında nasıl bir rol oynadığına dair önemli ipuçları sunmuştur.

Nurettin Küçükmotor, görsel sanatlara dayalı çok yönlü set ve sahne tasarımını, tiyatro bağlamında ele alırken; proje öncesi edebi eserlerin tanınması, karakterlerin, mekânın ve zamanın, eserin konusunun en doğru şekilde analiz edilmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimizle son derece keyifli ve etkili bir dramaturji çalışması gerçekleştiren Küçükmotor, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere sahne üzerinde verilen konuyu pratik çalışmalarla analiz etme, yorumlama ve tartışma denemeleri yaptırmaktadır. Kendisinin de belirttiği üzere; öğrencilerimizin erken dönemde set ve sahne tasarımı ile tanışmaları, gerekliliklerini tartışmaları, tasarım kabiliyetlerini sahne prensipleri ve teknik donanımı ile birleştirmeleri, onlara profesyonel deneyimlerinde her zaman bir avantaj sağlayacak, farklı kapılar açacaktır.