İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Shirin IZADPANAH

E-Posta: shirin.izadpanah@antalya.edu.tr

 

Komisyonlar:

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÜÇÜKTÜVEK
Arş. Gör. Begüm SÖYEK ABAY

Tanıtım ve Etkinlik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M. Uğur KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ESENGİL
Arş. Gör. Serpil F. ERTÜRK

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Shirin IZADPANAH
Arş. Gör. Serpil F. ERTÜRK

Bilimsel Araştırma ve Yayın Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÜÇÜKTÜVEK
Dr. Öğr. Üyesi Poupak PARVARESH
Arş. Gör. Begüm SÖYEK ABAY

Lisans Eğitimi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Shirin IZADPANAH
Dr. Öğr. Üyesi M. Uğur KAHRAMAN
Arş. Gör. Serpil F. ERTÜRK

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Shirin IZADPANAH
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÜÇÜKTÜVEK
Dr. Öğr. Üyesi M. Uğur KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ESENGİL
Arş. Gör. Serpil F. ERTÜRK

Arşiv Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Poupak PARVARESH
Arş. Gör. Begüm SÖYEK ABAY

Koordinatörlükler:

Erasmus Koordinatörü:        Dr. Öğr. Üyesi Poupak PARVARESH

Web Sayfası Koordinatörü:  Arş. Gör. Begüm SÖYEK ABAY