ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2019 - 2020 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI
1.YIL
1 Güz Dönemi Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön Koşul
IAED 1001 MEKAN TASARIM STÜDYOSU I   4 4 6 10
IAED 1101 TEKNİK ÇİZİM I   2 2 3 4
IAED 1301 İÇ MİMARLIĞA GİRİŞ   2 0 2 2
IAED 1103 SERBEST EL ÇİZİMİ   2 2 3 4
TURK 101 TÜRK DİLİ I   2 0 2 2
HIST 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   2 0 2 2
ENIA 101 İÇ MİMARLIK İÇİN İNGİLİZCE I   3 0 3 6
    TOPLAM 17 8 21 30
2 Bahar Dönemi
  Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön Koşul
IAED 1002 MEKAN TASARIM STÜDYOSU II   4 4 6 10 IAED 1001
IAED 1102 TEKNİK ÇİZİM II   2 2 3 4 IAED 1101
IAED 1502 İÇ MEKANDA MALZEME VE YAPI I   1 2 2 3  
IAED 1202 MEKAN TASARIM TARİHİ I   2 0 2 3  
IAED 1104 MAKET YAPIMI   1 2 2 2  
TURK 102 TÜRK DİLİ II   2 0 2 2 TURK 101
ENIA 102 İÇ MİMARLIK İÇİN İNGİLİZCE II   3 0 3 6 ENIA 101
    TOPLAM 15 10 20 30  
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL DERSLER 9 29 42
GENEL DERSLER 5 12 18
ALAN SEÇMELİ DERSLER 0 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 0 0
1.YIL TOPLAM 14 41 60
2.YIL
3 Güz Dönemi Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön Koşul
IAED 2001 MEKAN TASARIM STÜDYOSU III   4 4 6 10 IAED 1002
IAED 2103 SUNUM TEKNİKLERİ   2 2 3 4 IAED 1102
IAED 2302 İÇ MEKAN TASARIMINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR   3 0 3 4  
IAED 2503 İÇ MEKANDA MALZEME VE YAPI II   2 2 3 5 IAED 1502
IAED 2203 MEKAN TASARIM TARİHİ II   3 0 3 4  
IAED 2XXX ALAN SEÇMELİ DERS   3 0 3 3  
    TOPLAM 17 8 21 30  
4 Bahar Dönemi
  Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön Koşul
IAED 2002 MEKAN TASARIM STÜDYOSU IV   4 4 6 10 IAED 2001
IAED 2102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM   2 2 3 5 IAED 1102
IAED 2104 RENK VE DOKU   1 2 2 3  
IAED 2201 MOBİLYA TARİHİ   3 0 3 5  
IAED 2106 AYDINLATMA TASARIMI   2 2 3 4  
IAED 2XXX ALAN SEÇMELİ DERS   3 0 3 3  
    TOPLAM 15 10 20 30  
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL DERSLER 10 35 54
GENEL DERSLER 0 0 0
ALAN SEÇMELİ DERSLER 2 6 6
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 0 0
2.YIL TOPLAM 12 41

60

5 Güz Dönemi Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön Koşul
IAED 3001 MEKAN TASARIM STÜDYOSU V   4 4 6 10 IAED 2002
IAED 3505 DETAY STÜDYOSU   2 2 3 4 IAED 2503
IAED 3103 MOBİLYA TASARIMI   1 2 2 3  
IAED 3301 İÇ MEKANDA İNSAN FAKTÖRÜ   2 0 2 2  
IAED 3105 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME   1 2 2 3 IAED 1102
IAED 3000 STAJ I   0 0 0 2  
IAED 3107 RÖLÖVE   1 2 2 3 IAED 1102
IAED 3XXX ALAN SEÇMELİ DERS   3 0 3 3  
    TOPLAM 14 12 20 30  
6 Bahar Dönemi                                                                                            
                                                                                                                Uygulama Kredi AKTS Ön Koşul
IAED 3002 MEKAN TASARIM STÜDYOSU VI 4 4 6 10 IAED 3001
IAED 3104 MOBİLYA TASARIMI İÇİN MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ 2 2 3 4  
IAED 3502 İÇ MEKANDA YENİLİKÇİ YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEME 3 0 3 3 IAED 2503
IAED 3302 İÇ MEKANDA ÇEVRE KONTROLÜ 3 0 3 3  
IAED 3106 GİRİŞİMCİLİK VE PAZARLAMA 0 0 0 2  
IAED 3XXX ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3 3  
IAED 3XXX ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3 3  
HIST 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2 2 HIST 101
  TOPLAM 20 6 23 30  
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL DERSLER 12 32 49
GENEL DERSLER 1 2 2
ALAN SEÇMELİ DERSLER 3 9 9
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 0 0
3.YIL TOPLAM 16 43 60
4.YIL
7 Güz Dönemi Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön Koşul
IAED 4001 MEKAN TASARIM STÜDYOSU VII 4 4 6 12 IAED 3002
IAED 4103 MESLEKİ UYGULAMA VE PORTFOLYO 1 2 2 3  
IAED 4305 İÇ MİMARİDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 3  
IAED 4000 STAJ II 0 0 0 2  
IAED 4XXX ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3 3  
IAED 4XXX ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3 4  
NAE 4XXX ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 3 0 3 3  
TOPLAM 16 6 19 30  
           
8 Bahar Dönemi Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön Koşul
IAED 4002 MEKAN TASARIM STÜDYOSU VIII   4 4 6 12 IAED 4001
IAED 4102 İÇ MİMARİ PROJE YÖNETİMİ   3 0 3 4  
IAED 4306 İÇ MİMARİDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II   2 0 2 3  
IAED 4XXX ALAN SEÇMELİ DERS   3 0 3 4  
IAED 4XXX ALAN SEÇMELİ DERS   3 0 3 4  
NAE 4XXX ALAN DIŞI SEÇMELİ   3 0 3 3  
    TOPLAM 18 4 20 30  
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL DERSLER 7 21 39
GENEL DERSLER 0 0 0
ALAN SEÇMELİ DERSLER 4 12 15
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 6
4.YIL TOPLAM 13 39 60
  SEÇMELİ DERSLER Teorik Uygulama Kredi AKTS
  GRUP-1 (Uygulama ve Pratik)        
IAED 2151 ÜRÜN TASARIMI 3 0 3 3
IAED 2152 MUTFAK VE BANYO TASARIMI 3 0 3 3
IAED 3151 DİJİTAL DESTEKLİ SUNUM TEKNİKLERİ 3 0 3 4
IAED 3152 İÇ MİMARLAR İÇİN PEYZAJ TASARIMI 3 0 3 4
IAED 3153 ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI 3 0 3 3
IAED 3154 SANAT ANALİZİ 3 0 3 3
IAED 3155 İÇ MEKAN PEYZAJ TASARIMI VE İÇ MEKAN BİTKİLERİ 3 0 3 3
IAED 3156 ARTİSTİK FİGÜR ÇİZİMİ 3 0 3 3
IAED 4151 TASARIMIN ARAŞTIRMA VE DOKÜMANTASYONU 3 0 3 4
IAED 4152 KES VE TASARLA 3 0 3 4
IAED 4153 KENTSEL DONATI TASARIMI 3 0 3 4
IAED 4154 İÇ MİMARLAR İÇİN MODEL EV SUNUMU 3 0 3 4
IAED 4155 AVLU TASARIMI 3 0 3 4
IAED 4156 ARTİSTİK PERSPEKTİF ÇİZİMİ 3 0 3 4
  GRUP-2 (Tarih)        
IAED 2251 SANAT VE TASARIM TARİHİ 3 0 3 3
IAED 3251 MOBİLYA VE TOPLUM
GRUP-3 (Teori)
3 0 3 3
IAED 2351 İÇ MEKANDA ESTETİK 3 0 3 3
IAED 2352 İÇ MEKAN TASARIMINDA YARATICILIK 3 0 3 3
IAED 2353 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ 3 0 3 3
IAED 2354 ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE ERGONOMİ 3 0 3 3
IAED 3351 İÇ MEKANDA YÜZEYLER 3 0 3 4
IAED 3352 İÇ MEKANDA MEKANSAL ANLATILAR 3 0 3 3
IAED 3353 İÇ MEKANDA KORUMA VE DÖNÜŞÜM 3 0 3 3
IAED 3354 MEKANSAL FOTOĞRAFÇILIK 3 0 3 3
IAED 3355 İÇ MEKANDA ÇEVREYİ DUYUMSAMAK 3 0 3 3
IAED 3356 İÇ MEKAN VE NESNE 3 0 3 3
IAED 3357 VİTRİN TASARIMI 3 0 3 3
IAED 3358 FUAR STANDI TASARIMI 3 0 3 3
IAED 3359 EKOLOJİK VE BİYOKLİMATİK İÇ MEKANLAR 3 0 3 3
IAED 3360 EVRENSEL TASARIM 3 0 3 3
IAED 4351 İLERİ SEVİYE GÖRSELLEŞTİRME 3 0 3 3
IAED 4352 İÇ MİMARLAR İÇİN İLERİ İLETİŞİM BECERİLERİ 3 0 3 3
IAED 4353 İÇ MEKANDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR 3 0 3 4
IAED 4354 YÜKSEK TEKNOLOJİ VE AKILLI İÇ MEKANLAR 3 0 3 4
IAED 4355 GELENEKSEL TÜRK EVLERİNİN İÇ MEKANLARINI ANLAMAK 3 0 3 3
IAED 4356 GELENEKSEL TÜRK EVLERİNDE MOBİLYA 3 0 3 3
IAED 4357 KAVRAMSAL İNOVASYONLAR 3 0 3 4
IAED 4358 ELEŞTİREL DÜŞÜNME 3 0 3 3
IAED 4359 KONUT MEKANLARI 3 0 3 4
IAED 4360 TİCARİ MEKANLAR 3 0 3 4
IAED 4361 ÇEVRESEL ESTETİK 3 0 3 4
IAED 5351 KİL MODELLEME 3 0 3 4
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER Teorik Uygulama Kredi AKTS
ARA 201 ARAPÇA I 3 0 3 5
ARA 202 ARAPÇA II 3 0 3 5
ARA 301 ARAPÇA III 3 0 3 5
ARA 302 ARAPÇA IV 3 0 3 5
ARA 401 ARAPÇA V 3 0 3 5
ARA 402 ARAPÇA VI 3 0 3 5
CHI 201 ÇİNCE I 3 0 3 5
CHI 202 ÇİNCE II 3 0 3 5
CHI 301 ÇİNCE III 3 0 3 5
CHI 302 ÇİNCE IV 3 0 3 5
CHI 401 ÇİNÇE V 3 0 3 5
CHI 402 ÇİNCE VI 3 0 3 5
GRM 201 ALMANCA I 3 0 3 5
GRM 202 ALMANCA II 3 0 3 5
GRM 301 ALMANCA III 3 0 3 5
GRM 302 ALMANCA IV 3 0 3 5
GRM 401 ALMANCA V 3 0 3 5
GRM 402 ALMANCA VI 3 0 3 5
FRE 201 FRANSIZCA I 3 0 3 5
FRE 202 FRANSIZCA II 3 0 3 5
FRE 301 FRANSIZCA III 3 0 3 5
FRE 302 FRANSIZCA IV 3 0 3 5
FRE 401 FRANSIZCA V 3 0 3 5
FRE 402 FRANSIZCA VI 3 0 3 5
SPA 201 İSPANYOLCA I 3 0 3 5
SPA 202 İSPANYOLCA II 3 0 3 5
SPA 301 İSPANYOLCA III 3 0 3 5
SPA 302 İSPANYOLCA IV 3 0 3 5
SPA 401 İSPANYOLCA V 3 0 3 5
SPA 402 İSPANYOLCA VI 3 0 3 5
RUS 201 RUSÇA I 3 0 3 5
RUS 202 RUSÇA II 3 0 3 5
RUS 301 RUSÇA III 3 0 3 5
RUS 302 RUSÇA IV 3 0 3 5
RUS 401 RUSÇA V 3 0 3 5
RUS 402 RUSÇA VI 3 0 3 5
TID 101 TÜRK İŞARET DİLİ I 3 0 3 5
TID 102 TÜRK İŞARET DİLİ II 3 0 3 5
DERS SAYISI                            KREDİ                                   AKTS
       59                                          164                                       240
       
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ
TOPLAMI
Form No:MM-FR-0010 Yayın Tarihi:03.05.2018 Değ.Tarihi:-Değ.No:0